Registrácia firmy

Registrácia firmy

Pridanie prevádzky

IČO slúži ako jedinečná identifikácia firmy.
Po správnom vyplnení údajov sa IČO zapíše ako jedinečné ID firmy pre servisnú aplikáciu a informácia o registrácii sa automaticky odošle na registračný e-mail.
Ak už bola firma zaregistrovaná s daným IČO, zobrazí sa upozornenie, že firma je už v databáze aplikácie servis.unijas.sk zaregistrovaná a znovu sa odošle informácia na registračný e-mail.