Nahlásenie poruchy

Existujúce zákaznícke ID


Existujúce ID je IČO Vašej firmy, ktorá bola zaregistrovaná do online aplikácie servis.unijas.sk.